HP LaserJet 1200 Printer series - Kopiator/skannerlucka

background image

Kopiator/skannerlucka

Kopiator/skannerluckan sitter på kopiatorn/skannerns ovansida.
Du måste öppna kopiator/skannerluckan för att åtgärda trassel
eller rengöra kopiatorn/skannern. För att lösgöra spärren och
öppna luckan ska du trycka på knappen på höger sida och
försiktigt ta tag i luckan och vrida upp den. När du vill stänga
luckan, vrid den tills du hör ett klick.

1

2

3

background image

32 Kapitel 2 Lära känna kopiatorn/skannern

SW