HP LaserJet 1200 Printer series - Inmatningsfack, pappersledare och utmatningsfack

background image

Inmatningsfack, pappersledare och
utmatningsfack

Inmatningsfacket (1) sitter på främre, övre delen av skannern.
Pappersledarna (2), som sitter på inmatningsfacket, tillser att
materialet matas in i skannern på rätt sätt och förhindrar skev
inmatning (att bilderna hamnar fel). Utmatningsfacket (3) sitter
under inmatningsfacket.

VARNING

Om materialet inte placeras korrekt kan det uppstå trassel, och
originalet som du skannar eller kopierar kan skadas. I

Placera original

i kopiatorn/skannern

finns mer information.