HP LaserJet 1200 Printer series - Detta är kopiatorn/skannerns delar

background image

Detta är kopiatorn/skannerns delar

Obs!

I

Ta bort kopiatorn/skannern

finns mer information om hur man tar bort

kopiatorn/skannern från skrivaren.

1. Pappersledare för inmatningsfacket
2. Kopiator/Skannerlucka
3. Lucka för rak pappersbana
4. Luckans öppningsknapp
5. Pappersstöd
6. Utmatningsfack
7. Kopiatorn/Skannerns kontrollpanel
8. Inmatningsfack

1

2

3

4

5

7

8

6

background image

30 Kapitel 2 Lära känna kopiatorn/skannern

SW