HP LaserJet 1200 Printer series - 2 Lära känna kopiatorn/skannern

background image

Lära känna
kopiatorn/skannern

I detta kapitel finns följande information:

Detta är kopiatorn/skannerns funktionalitet

Detta är kopiatorn/skannerns delar

Du kan använda material av följande storlekar och sorter

Försiktighetsåtgärder vid kopiering och skanning

Placera original i kopiatorn/skannern

Lära känna programvaran

Använda direkthjälpen

Obs!

Instruktioner för installationen finns i HP LaserJet
Installationshandledning
som levererades med din kopiator/skanner.

background image

28 Kapitel 2 Lära känna kopiatorn/skannern

SW