HP LaserJet 1200 Printer series - Hämta hjälpprogram och elektronisk information

background image

Hämta hjälpprogram och elektronisk
information

Du kan erhålla skrivardrivrutiner på följande platser:

USA och Kanada

Per telefon:

(805) 257-5565

Per post:

Hewlett-Packard Co.

P.O. Box 1754

Greeley, CO 80632

USA

Per fax:

(805) 257-6866

Frankrike

++353 1 704 90 00

Schweiz

0848 80 10 11

Storbritannien

0800 279 1234

Tyskland

0180 531 31 64

Österrike

0222 58 58 485

background image

196 Kapitel 12 Service och support

SW

Länder i Stilla Havsregionen

Kontakta Fulfill Plus på (65) 740 4477 (Hong Kong, Indonesien,
Filippinerna, Malaysia och Singapore).-4477. Ring i Korea
(82) (2) 3270-0805 eller (82) (2) 3270-0893.

Australien, Nya Zeeland och Indien

I Australien och Nya Zeeland ring (61) (2) 565-6099. I Indien ring
(91) (11) 682-6035.

Europa

Ring (44) (142) 986-5511 i Storbritannien. På Irland och utanför
Storbritannien ringer du (44) (142) 986-5511.