HP LaserJet 1200 Printer series - CD-skivan Hewlett-Packard Support Assistant

background image

CD-skivan Hewlett-Packard Support
Assistant

Detta supportverktyg är ett omfattande
online-informationssystem som ger teknisk information och
produktinformation om HP-produkter. Kunder i USA och Kanada
kan prenumerera på denna kvartalsvisa tjänst genom att ringa
1-800-457-1762. I Hong Kong, Indonesien, Malaysia och
Singapore ska kunden ringa Fulfill Plus på (65) 740-4477.