HP LaserJet 1200 Printer series - Skrivaren

background image

Skrivaren

Du kan skriva ut en skrivarkonfigurationssida för att kontrollera
att skrivaren fungerar. I

Skriva ut en konfigurationssida

finns mer

information. I

Felsöka skrivaren

finns mer information om

tolkning av skrivarens konfigurationssida och diagnosticering och
korrigering av skrivarproblem.