HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurationssida för HP JetDirect 175X

background image

Konfigurationssida för HP JetDirect 175X

Här följer ett exempel på en typisk konfigurationssida för
HP JetDirect 175X.

_______________ Allmän information _______________

______________________ TCP/IP ___________________

Status:I/O-kort redo

Status:Redo

Modellnummer:J6035A
Hårdvaruadress:080009123456

Värdnamn:paradiselj

Programversion:L.20.05

IP-adress:192.168.40.133

Portval:RJ45

Nätmask:255.255.248.0

Portkonfigurering:100TX HALV

Standardgateway:192.168.40.1

Tillverknings-ID:40194019F090f_

Konfig av:DHCP/TFTP

Tillverkningsdatum:05/2001

DHCP-server:192.168.40.1

SNMP ange cmty-namn:Angiven

TFTP-server:192.168.5.113
Konfigfil:

USB Port 1 * _______________________________

/export/client/stand/uxboot/jumbalaya.cfg

Enhetsnamn:LaserJet 1200

Domännamn:Ej angivet

Tillverkare:Hewlett-Packard

DNS-server:192.168.40.2

Serienummer:US16SK0KD

WINS-server:1192.168.40.1

Läge:1284.4

Syslog-server:Ej angiven
Timeout:90 sek

______________ Nätstatistik _________________

SLP:Aktiverad
Access List:Ej angiven

Totalt antal mottagna paket:12345678

Web JetAdmin URL:

Mottagna Unicast-paket:15001

Ej angiven

Mottagna felaktiga paket:40
Mottagna ramfel:0

_____________________ IPX/SPX ____________________

Totalt antal översända paket:50114
Osändbara paket:13

Status:Redo

Överföringskollisioner:1003
Sena överföringskollisioner:0

Nodnamn:NPI123456
Primär ramtyp:Automatiskt val

Nätverk Mottagen ramtyp
Okänt EN_II2
0000C400 EN_802.231903
Okänt EN_SNAP2
Okänt EN_802.32

___________________ AppleTalk ____________________

Status:Redo

Namn:HP LaserJet 1200 Series
Zon:Saturnuszonen
Typ:LaserWriter
Typ:HP LaserJet 1200
Nätverksnummer:68521
Nodnummer:21

background image

166 Kapitel 11 Felsöka utskriftsservern

SW