HP LaserJet 1200 Printer series - Statusfält, felmeddelanden

background image

Statusfält, felmeddelanden

Konfigurationssidan innehåller flera statusfält för utskriftsservern
och de protokoll som stöds. En eller flera felkoder och tillhörande
felmeddelanden kan visas i ett statusfält. I

Felmeddelanden

finns

en beskrivning av de olika felmeddelandena.

background image

168 Kapitel 11 Felsöka utskriftsservern

SW