HP LaserJet 1200 Printer series - Sidavsnitt och meddelanden

background image

Sidavsnitt och meddelanden

Avsnitt

Beskrivning

Allmän
HP JetDirect-information

Anger allmän status och identifikationsinformation för
utskriftsservern.

USB-portinformation

Anger USB-skrivarklassbeskrivning för den enhet som är
ansluten till porten.

Nätstatistik

Anger aktuella värden för olika nätverksparametrar som
utskriftsservern övervakar.

TCP/IP-protokollinformation

Anger aktuella status- och parametervärden för
TCP/IP-nätverksprotokoll.

IPX/SPX-protokollinformation

Anger aktuella status- och parametervärden för
IPX/SPX-nätverksprotokoll.

AppleTalk-protokollinformation

Anger aktuella status- och parametervärden för
AppleTalk-nätverksprotokoll.

background image

SW

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver 169