HP LaserJet 1200 Printer series - Nätstatistik

background image

Nätstatistik

Meddelande

Beskrivning

Totalt antal mottagna paket

Det totala antalet ramar (paket) som utskriftsservern tagit
emot utan fel. Detta inkluderar broadcast-paket,
multicast-paket och paket som är särskilt adresserade till
utskriftsservern. Denna siffra inkluderar inte paket som är
särskilt adresserade till andra noder.

Mottagna Unicast-paket

Det antal ramar som är särskilt adresserade till
utskriftsservern. Denna siffra inkluderar inte broadcast- eller
multicast-paket.

Mottagna felaktiga paket

Det totala antalet ramar (paket) som utskriftsservern tagit
emot med fel.

Mottagna ramfel

Det maximala antalet CRC-fel (Cyclic Redundancy Check)
och ramfel. CRC-fel är ramar som tagits emot med CRC-fel.
Ramfel är ramar som tagits emot med justeringsfel. Ett stort
antal ramfel kan tyda på ett kabelproblem i nätverket.

Totalt antal översända paket Det totala antalet ramar (paket) som överförts utan fel.

Osändbara paket

Det totala antalet ramar (paket) som inte kunde överföras på
grund av fel.

Överföringskollisioner

Det antal ramar (paket) som inte kunde överföras på grund av
upprepade kollisioner.

Sena överföringskollisioner

Det antal ramar (paket) som inte kunde överföras på grund av
att en sen kollision uppstod. Ett stort antal kan tyda på ett
kabelproblem i nätverket.

background image

SW

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver 173