HP LaserJet 1200 Printer series - Felmeddelanden

background image

Felmeddelanden

Felkod och meddelande

Beskrivning

02

LAN-FEL – INTERN

SLINGA

Under ett funktionstest har utskriftsservern upptäckt ett internt
slingtestfel. Utskriftsservern kan vara defekt. Byt ut
utskriftsservern om felet kvarstår.

03

LAN-FEL – EXTERN

SLINGA

Utskriftsservern är inte korrekt ansluten till nätverket eller är
defekt. Kontrollera att utskriftsservern är korrekt ansluten till
nätverket. Kontrollera också kablage och kontakter.

07

LAN-FEL – STYRCHIP

Kontrollera nätverksanslutningarna. Om anslutningarna är
intakta kör du ett funktionstest: Stäng av skrivaren och slå
sedan på den igen. Byt ut utskriftsservern om felet kvarstår.

08

LAN-FEL – OÄNDLIG

FÖRDRÖJNING

Nätverket är överbelastat.

Obs!

Om utskriftsservern inte är ansluten till nätverket kan detta fel
inte uppstå.

09

LAN-FEL –

INTERFERENS

Kontrollera nätverksanslutningarna. Om anslutningarna är
intakta kör du ett funktionstest: Stäng av skrivaren och slå
sedan på den igen. Byt ut utskriftsservern om felet kvarstår.

0A

LAN-FEL – INGEN SQE

Kontrollera nätverksanslutningarna. Om anslutningarna är
intakta kör du ett funktionstest: Stäng av skrivaren och slå
sedan på den igen. Byt ut utskriftsservern om felet kvarstår.

0C

LAN-FEL – MOTTAGARE

AV

Det kan vara fel på nätverkskablaget eller utskriftsservern.
Kontrollera kablaget och kontakterna i Ethernet-nätverket. Om
nätverkskablaget verkar vara OK kör du ett funktionstest:
Stäng av utskriftsservern och slå sedan på den igen. Om felet
kvarstår är det något fel på utskriftsservern.

0C

LAN-FEL – SÄNDARE AV Det kan vara fel på nätverkskablaget eller utskriftsservern.

Kontrollera kablaget och kontakterna i Ethernet-nätverket. Om
nätverkskablaget verkar vara OK kör du ett funktionstest:
Stäng av utskriftsservern och slå sedan på den igen. Om felet
kvarstår är det något fel på utskriftsservern.

background image

SW

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver 181

0E

LAN-FEL – FÖRLORAD

BÄRVÅG

Kontrollera nätverksanslutningarna. Om anslutningarna är
intakta kör du ett funktionstest: Stäng av utskriftsservern och
slå sedan på den igen. Byt ut utskriftsservern om felet
kvarstår.

10

LAN-FEL – BOTTNING

Det kan vara fel på nätverkskablaget eller utskriftsservern.
Kontrollera kablaget och kontakterna i nätverket. Om
nätverkskablaget verkar vara OK kör du ett funktionstest:
Stäng av utskriftsservern och slå sedan på den igen. Om felet
kvarstår är det något fel på utskriftsservern.

11

LAN-FEL –

ÅTERFÖRSÖKSFEL

Det är fel på nätverkskablaget eller den externa
nätverkskonfigurationen. Kontrollera att navet eller växeln
fungerar.

120A

LAN-FEL – INGEN

LINKBEAT

Med en 10Base-T- eller 100Base-TX-port ansluten kan Link
Beat inte identifieras. Kontrollera nätverkskablaget och
kontrollera att koncentratorn eller navet använder Link Beat.

13

NÄTET OMKONFIG –

STARTA OM

Om du vill aktivera nya konfigurationsvärden startar du om
utskriftsservern eller stänger av den och slår på den igen.

28

BUFFERTAR SLUT

Utskriftsservern kunde inte allokera en buffert från sitt
internminne. Detta betyder att alla buffertar är upptagna, vilket
kan beror på kraftig broadcast-trafik eller stora mängder
nätverkstrafik till utskriftsservern.

40

ARP DUBBLETT AV

IP-ADRESS

ARP-skiktet identifierade en annan nod i nätverket som
använder samma IP-adress som utskriftsservern. Ytterligare
felinformation under detta meddelande visar
hårdvaruadressen för den andra noden.

41

NOVRAM-FEL

Utskriftsservern kan inte läsa innehållet i sitt NOVRAM.

42

OGILTIG IP-ADRESS

IP-adressen som angivits för utskriftsservern (via BOOTP) är
ogiltig för en enskild nod. I Bootptab-filen finns korrekta poster.

43

OGILTIG SUBNÄTSMASK IP-nätmasken som angivits för utskriftsservern (via BOOTP)

är ogiltig. I Bootptab-filen finns korrekta poster.

Felkod och meddelande

Beskrivning

background image

182 Kapitel 11 Felsöka utskriftsservern

SW

44

OGILTIG

NÄTPORTSADRESS

Standard-gateway-IP-adressen som angivits för
utskriftsservern (via BOOTP) är ogiltig för en enskild nod. I
Bootptab-filen finns korrekta poster.

45

OGILTIG

SYSLOG-ADRESS

Syslog-serverns IP-adress som angivits för utskriftsservern
(via BOOTP) är ogiltig för en enskild nod. I Bootptab-filen finns
korrekta poster.

46

OGILTIG

SERVERADRESS

TFTP-serverns IP-adress som angivits för utskriftsservern (via
BOOTP) är ogiltig för en enskild nod. I Bootptab-filen finns
korrekta poster.

47

OGILT DESTADRESS

KONTRLPUNKT

En av SNMP-fällornas (Trap PDU) mål-IP-adresser som
angivits för utskriftsservern (via TFTP) är ogiltig för en enskild
nod. Kontrollera TFTP-konfigurationsfilen.

48

CF-FEL - FIL

OFULLSTÄNDIG

TFTP-konfigurationsfilen innehöll en ofullständig sista rad som
inte avslutades med ett radmatningstecken.

49

CF-FEL - RADEN FÖR

LÅNG

En rad som bearbetades i TFTP-konfigurationsfilen var längre
än vad utskriftsservern tillåter.

4A

CF-FEL - OKÄNT

NYCKELORD

En rad i TFTP-konfigurationsfilen innehöll ett okänt nyckelord.

4B

CF-FEL - PARAMETER

SAKNAS

En rad i TFTP-konfigurationsfilen saknade en obligatorisk
parameter.

4C

CF-FEL - OGILTIG

PARAMETER

En av parametrarna på en rad i TFTP-konfigurationsfilen
innehöll ett ogiltigt värde.

4D

CF-FEL -

ÅTKOMSTLISTA ÖVERSK

TFTP-konfigurationsfilen innehöll för många poster i
behörighetslistan med nyckelordet "allow:".

4E

CF-FEL - KONTRLPLISTA

ÖVERSK

TFTP-konfigurationsfilen innehöll för många poster i listan
över trap-mål med nyckelordet "trap-destination:".

4F

TFTP FJÄRRFEL

TFTP-överföringen av konfigurationsfilen från värden till
utskriftsservern misslyckades och den fjärranslutna värden
skickade ett TFTP-FEL-paket till utskriftsservern.

Felkod och meddelande

Beskrivning

background image

SW

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver 183

50

TFTP LOKALT FEL

TFTP-överföringen av konfigurationsfilen från värden till
utskriftsservern misslyckades när den lokala utskriftsservern
påträffade någon form av inaktivitets-timeout eller allvarligt
omsändningsproblem.

51

TFTP ÅTERFÖRSÖK

ÖVERSK

De totala omsändningsförsöken för TFTP-överföringen av
konfigurationsfilen från värden till utskriftsservern har
överskridit en omförsöksgräns.

52

FEL BOOTP/DHCP-SVAR Ett fel påträffades i BOOTP- eller DHCP-svaret som

utskriftsservern fick. Svaret innehöll antingen inte tillräckligt
mycket information i UDP-datagrammet för att hantera
minimumhuvudet för BOOTP/DHCP på 236 byte, ett
operationsfält som inte var BOOTPREPLY(0X02), ett huvudfält
som inte matchade utskriftsserverns hårdvaruadress eller en
UDP-källport som inte var BOOTP/DHCP-serverporten
(67/udp).

53

FEL ETIKETTSTORLEK

BOOTP

Etikettstorleken i ett leverantörsspecifikt fält i BOOTP-svaret är
antingen 0 eller större än det återstående antalet obearbetade
byte i det leverantörsspecifika avsnittet.

54

BOOTP/RARP PÅGÅR

Utskriftsservern hämtar sin grundläggande
IP-konfigurationsinformation via BOOTP/RARP.

55

BOOTP/DHCP PÅGÅR

Utskriftsservern hämtar sin grundläggande
IP-konfigurationsinformation via BOOTP/DHCP och har inga
fel att rapportera.

56

DHCP NAK

Utskriftsservern har fått ett negativt svarsmeddelande från
DHCP-servern som svar på sin konfigurationsbegäran.

57

KAN EJ ANSLUTA TILL

DHCP-SERVER

Utskriftsservern har fått IP-parametrar från en DHCP-server,
men kommunikationen med DHCP-servern har gått ned.
Kontrollera DHCP-serverns status.
Om du använt en oändlig lånetid använder utskriftsservern
IP-adressen för den senast använda DHCP-servern, men den
kan fungera sämre än vanligt tills en DHCP-server svarar.

58

POSTSCRIPT-LÄGE EJ

VALT

Skrivaren stöder inte AppleTalk eller AppleTalk-tillägg.

Felkod och meddelande

Beskrivning

background image

184 Kapitel 11 Felsöka utskriftsservern

SW

59

OFULLST PROGRAM –

LADDA NER

Hämtar fast programvara till utskriftsservern, eller också
slutfördes hämtningen inte korrekt.

5A

SLÅ AV/PÅ SKRIVARE

Nedladdningen av den fasta programvaran är klar. Stäng av
utskriftsserven och slå sedan på den igen.

83

KOPPLAR BORT FRÅN

SERVER

Servern har stängt på grund av en konfigurationsändring eller
en omstartsbegäran. Detta meddelande försvinner
automatiskt efter några sekunder om skrivaren inte är
frånkopplad, har råkat ut för ett fel eller arbetar med en annan
I/O-port eller ett annat nätverksprotokoll.

Felkod och meddelande

Beskrivning

background image

SW

Kontrollera hårdvaran 185