HP LaserJet 1200 Printer series - Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver

background image

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver

Konfigurationssidan innehåller meddelanden, nätverksstatistik
och status. Dessa meddelanden innehåller konfigurations-
information och felmeddelanden för HP JetDirect-utskrifts-
servern. Du kan också visa HP JetDirect-konfigurations-
sidan via nätverket med ett administrationsverktyg (till exempel
HP Web JetAdmin) eller genom att använda HP JetDirect-
utskriftsserverns inbäddade webbserver.