HP LaserJet 1200 Printer series - Skriva ut konfigurationssidan för en utskriftsserver

background image

Skriva ut konfigurationssidan för en
utskriftsserver

Tryck på Test-knappen på utskriftsserverns bakre panel. Om du
inte är säker på om konfigurationssidan håller på att skrivas ut
kan du kontrollera lampornas status. Om sidan aldrig skrivs ut
(eller inte går att läsa) håller du ned Test-knappen för att ändra
PDL (page description language - sidbeskrivningsspråk). Tryck
sedan ned Test-knappen en gång för att skriva ut
konfigurationssidan. Upprepa vid behov.