HP LaserJet 1200 Printer series - Använda konfigurationssidan för en utskriftsserver

background image

Använda konfigurationssidan för en
utskriftsserver

Informationen på utskriftsserverns konfigurationssida visar status
för nätverket och HP JetDirect 175X-utskriftsservern. Om du kan
skriva ut en konfigurationssida fungerar hårdvaran som den ska.