HP LaserJet 1200 Printer series - Texten går inte att redigera

background image

Texten går inte att redigera

Lösning

Beskrivning

Har du ställt in antingen
HP LaserJet Director eller
HP LaserJet
Dokumenthanteraren för
redigering av skannad text
(OCR)?

Texten förblir en enda bild tills den körts genom
OCR-programmet (OCR – optisk teckeninläsning), varefter
bilden blir till en text som kan redigeras. I

Redigera skannad

text med OCR (Optical Character Recognition – optisk
teckeninläsning)

finns mer information.

Är rätt
ordbehandlingsprogram
länkat till OCR-programmet?

Ditt OCR-program kan vara länkat till ett
ordbehandlingsprogram som inte kan utföra denna åtgärd. I
HP:s direkthjälp finns anvisningar för hur du länkar program.

Innehåller originalet mycket
tät text?

OCR-programmet kan ha svårt tolka tät text. Exempel: Om
texten som körs genom OCR-programmet har bokstäver som
saknas eller kombinationer som rn vilka kan tolkas som m.

Är originalet av undermålig
kvalitet?

OCR-programmets resultat beror på originalets kvalitet,
storlek och struktur, samt på själva skanningens kvalitet.
Kontrollera att originalet är av bra kvalitet.

Har originalet en färgad
bakgrund?

Färgad bakgrund kan göra att bilder i förgrunden inte framstår
så tydligt. Försök med att justera inställningarna innan du
skannar originalet, eller förbättra bilden när du skannat den.
I

Justera kontrasten

finns mer information. Ytterligare

information finns i

Skannerupplösning och färg

.

background image

146 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW