HP LaserJet 1200 Printer series - Skanningen tar för lång tid

background image

Skanningen tar för lång tid

Lösning

Beskrivning

Har du för höga inställningar
för upplösning och gråskala?

Höga inställningar för upplösning och gråskala kan innebära
att skanningen går långsammare och att filerna blir större. För
att uppnå bästa resultat när du skannar eller kopierar är det
viktigt att du använder rätt upplösning och rätt inställning för
gråskalor. I

Skannerupplösning och färg

finns mer information.

Är programmet inställt för att
skanna i färg?

Systemets grundinställning är färg, vilket går långsammare,
även om du skannar ett enfärgat original. Om du läser in en
bild med TWAIN kan du ändra inställningarna och i stället
skanna i svartvitt. I

Använda direkthjälpen

finns mer

information.

Skickade du en utskrift eller
kopierade du innan du
försökte skanna?

Om du skickat en utskrift eller ett kopieringsarbete innan du
försökte skanna kommer skanningen att påbörjas om
skannern inte är upptagen. Skrivaren och skannern delar
dock minne, vilket innebär att skanningen kan gå
långsammare.

Är datorn inställd för
dubbelriktad
kommunikation?

Anvisningar för hur du ändrar BIOS-inställningarna finns i den
dokumentation som medföljde datorn. Den rekommenderade
dubbelriktade inställningen är ECP.

background image

SW

Hitta lösningen 147