HP LaserJet 1200 Printer series - Ingen förhandsvisning på datorskärmen

background image

Ingen förhandsvisning på datorskärmen

Lösning

Beskrivning

Kopierar du eller skriver ut
just nu?

Vänta tills kopieringen eller utskriftsjobbet är klart innan du
skannar.

Har du placerat originalet på
rätt sätt?

Kontrollera att originalet placerats korrekt: kortsidan främst,
den övre kanten framåt i inmatningsfacket för skannern och
den sida som ska skannas uppåt. I

Placera original i

kopiatorn/skannern

finns mer information.

Är skannern rätt ansluten
och fastsatt i skrivaren?

Skannern måste vara ansluten och kabeln inkopplad. I guiden
Komma igång
som medföljer din skanner finns instruktioner
för hur du ska ansluta den. I

Ta bort kopiatorn/skannern

finns

instruktioner för hur du ska ta bort kopiatorn/skannern.

VARNING

Förhindra skador genom att dra ut nätsladden till skrivaren
innan du kontrollerar skanneranslutningen.

Har du valt fel skrivare?

Kontrollera att HP LaserJet 1200 är vald som aktuell skrivare
när du skriver ut.

background image

142 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW