HP LaserJet 1200 Printer series - Felmeddelanden visas på skärmen:

background image

Felmeddelanden visas på skärmen:

Lösning

Beskrivning

Det går inte att aktivera
TWAIN-källa

Om du läser in en bild från en annan enhet, till exempel en
digitalkamera eller en annan skanner, måste den andra
enheten vara TWAIN-kompatibel. Enheter som inte är
TWAIN-kompatibla går inte att använda med
programvaran för HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan.

Kontrollera att du har anslutit USB-kabeln eller
parallellkabeln i rätt port på datorns baksida. Om datorn
har fler portar kan du försöka ansluta kabeln till en annan
port. Kontrollera också att datorn har en SPP-
(dubbelriktad) eller ECP-kompatibel parallellport. En
SPP-parallellport är minimum men vi rekommenderar
starkt en ECP-parallellport. Ytterligare information om
portar finns i den dokumentation som medföljde datorn.

Visa enheter kan inte dela parallellport med skrivaren.
Om du använder ett ljudkort, en extern hårddisk eller en
omkopplingsdosa för nätverk som anslutits till samma
USB- eller parallellport som Hp LaserJet 1220 kan övriga
enheter störa. Du måste då ta bort övriga enheter eller
använda två portar på datorn för att kunna ansluta och
använda HP LaserJet 1220. Du kan behöva installera
ännu ett parallellgränssnittskort. Hewlett-Packard
rekommenderar att du använder ett parallell-
gränssnittskort av typen ECP. I dokumentationen som
medföljde datorn finns information om hur du ska
installera extra parallellgränssnittskort och anvisningar för
hur man löser enhetskonflikter.

background image

148 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW