HP LaserJet 1200 Printer series - Pappershanteringsproblem

background image

Pappershanteringsproblem

Pappershanteringsproblem

Problem

Lösning

Papperet fastnar

I

Åtgärda trassel i kopiatorn/skannern

finns mer

information.

Kontrollera att du skannar på material som stämmer med
specifikationerna. I

Material

finns mer information.

Kontrollera att du inte skannar på material som är
skrynkligt, vikt eller skadat.

Kontrollera att skannern är ren. I

Rengöring av

kopiatorn/skannern

finns mer information.

Använd ett underlagspapper. I

Försiktighetsåtgärder vid

kopiering och skanning

finns mer information.

Resultatet blir skevt (krokigt)

Justera pappersledarna efter materialets längd och bredd
och försök igen. I

Placera original i kopiatorn/skannern

finns mer information.

Mer än ett ark matas igenom
kopiatorn/skannern i taget

Inmatningsfacket kan vara överfullt. I

Placera original i

kopiatorn/skannern

finns mer information.

Kontrollera att originalet inte är skrynkligt, vikt eller
skadat.

Kopiatorns mellanlägg kan vara slitet. I

Byta ut

kopiatorn/skrivarens mellanlägg

finns mer information.

Skannern hämtar inget material
från inmatningsfacket.

Inmatningsvalsen kan vara smutsig eller skadad. I

Rengöring av kopiatorn/skannern

finns mer information.

Arket matas inte ut rätt väg

Öppna eller stäng luckan för rak utmatning beroende på vilken
utmatningsbana du vill ha. I

Placera original i

kopiatorn/skannern

finns mer information.

Utskriften går mycket långsamt Se

Skanningen tar för lång tid

.

background image

156 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW