HP LaserJet 1200 Printer series - Förebyggande åtgärder

background image

Förebyggande åtgärder

Här följer några enkla steg som du kan vidta för att öka kvaliteten
vid skanning och kopiering:

Använd original av hög kvalitet.

Placera materialet på rätt sätt. Om materialet placeras
felaktigt kan det ge skeva och oskarpa bilder samt problem
med OCR-programmet. I

Placera original i

kopiatorn/skannern

finns mer information.

Öppna eller stäng luckan för rak utmatning på
kopiatorn/skannern beroende på vilken typ av arbete som
ska kopieras. Om du använder material av standardvikt ska
du använda utmatningsfacket (luckan stängd). Om du
kopierar till tungt material ska du använda den raka
utmatningsbanan (luckan öppen).

Justera programvaruinställningarna i enlighet med hur bilden
som ska skannas eller kopieras ska användas. I

Förbättra

den skannade bilden i HP Dokumenthanteraren

och

Skannerupplösning och färg

finns mer information.

Om din kopiator/skanner ofta matar igenom mer än en sida
åt gången bör du byta ut kopiatorn/skannerns mellanlägg.
Återkommande matningsproblem kan tyda på att
kopiatorn/skannerns mellanlägg är slitet. I

Information om

tillbehör och beställning

finns information om hur du beställer

ett nytt mellanlägg till kopiatorn/skannern. I

Pappershanteringsproblem

finns mer information om hur

man sätter tillbaka kopiatorn/skannerns mellanlägg i
skrivaren.

Använd eller tillverka ett underlagspapper för att skydda dina
original.

background image

152 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW