HP LaserJet 1200 Printer series - Förbättra kvaliteten vid kopiering och skanning

background image

Förbättra kvaliteten vid kopiering och skanning

I detta avsnitt finns följande information:

Förebyggande åtgärder

Identifiera och korrigera skannings- och kopieringsdefekter