HP LaserJet 1200 Printer series - Byta ut kopiatorn/skrivarens mellanlägg

background image

Byta ut kopiatorn/skrivarens mellanlägg

Om inmatningsfacken matar in mer än
en sida i taget kan du behöva byta ut
kopiatorn/skannerns mellanlägg.
Återkommande matningsproblem kan
tyda på att kopiatorn/skannerns
mellanlägg är slitet. I

Information om

tillbehör och beställning

finns information

om hur du beställer ett nytt mellanlägg till
kopiatorn/skannern.

1

Tryck på öppningsknappen när du
ska öppna kopiator/skannerluckan.

2

Ta ett stadigt grepp om mellanlägget
och plastarket med tummen och
pekfingret och dra dem rakt
uppåt/utåt.

Obs!

Du kommer att känna motstånd eftersom
flikarna håller fast den svarta hållaren i
kopiatorn/skannern. Detta är normalt.
Hållaren ingår som en del av
ersättningsenheten. Den lossnar också
från skrivaren vid denna åtgärd.

3

Snäpp den nya hållaren med
tillhörande mellanlägg och plastark i
läge.

4

Stäng skanner/kopiatorluckan.

1

2

3

4

background image

160 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW