HP LaserJet 1200 Printer series - Åtgärda trassel i kopiatorn/skannern

background image

Åtgärda trassel i kopiatorn/skannern

Ibland uppstår trassel under en kopiering eller en skanning. Det
kan bero på något av följande:

Papperet har placerats fel i inmatningsfacken. I

Placera

original i kopiatorn/skannern

finns mer information.

Originalet är för stort eller för litet för att matas på rätt sätt
genom kopiatorn/skannern. I

Du kan använda material av

följande storlekar och sorter

finns mer information.

Originalets längd överskrider den maximala sidlängden. I

Du

kan använda material av följande storlekar och sorter

finns

mer information.

Materialet uppfyller inte Hewlett-Packards specifikationer. I

Materialspecifikationer för skrivaren

finns mer information.

Ett felmeddelande visas på datorskärmen när trassel inträffar.

Obs!

När du ska använda nya original måste du alltid ta bort de gamla
originalen från inmatningsfacket och rätta till den nya högen.

background image

158 Kapitel 10 Felsökning av kopiatorn/skannern

SW