HP LaserJet 1200 Printer series - Stänga av strömmen

background image

Stänga av strömmen

Om skrivaren använder 110-127 volt måste du dra ut nätsladden
för att stänga av strömmen. Om skrivaren använder 220-240 volt
kan du stänga av den med strömbrytaren (den sitter till vänster
om nätkontakten) eller dra ut nätsladden.

VARNING!

Stäng alltid av skrivaren och dra ut nätsladden innan du öppnar
skrivaren.