HP LaserJet 1200 Printer series - Skrivarens utmatningsbanor

background image

Skrivarens utmatningsbanor

Utmatningsfack

Utmatningsfacket sitter på skrivarens ovansida. Här samlas
utskrivet material i korrekt ordning när luckan för rak utmatning är
stängd. Använd utmatningsfacket när du skriver ut normalstora
och stora sorterade dokument.

Rak utmatningsbana

Den raka utmatningsbanan är användbar när du skriver ut kuvert,
OH-film, använder tungt material eller material som brukar bukta
sig när det skrivs ut. Utskrifterna kommer ut i omvänd ordning
när luckan för rak utmatning är öppen.

Obs!

Utskrivet material läggs inte på hög när du använder den raka
utmatningsbanan. Materialet faller ned på underlaget om du inte tar
emot varje ark när det kommer ur skrivaren.

Pappersstöd för
långt material.

background image

SW

Detta är skrivarens delar 19