HP LaserJet 1200 Printer series - Skrivarens kontrollpanel

background image

Skrivarens kontrollpanel

Skrivarens kontrollpanel består av två lampor och en upplyst
knapp. Dessa lampor bildar mönster som visar skrivarstatusen.

Startknapp och lampa: Om du vill skriva ut en
konfigurationssida eller fortsätta skriva ut i manuellt läge ska
du trycka ned och släppa knappen Starta.

Redolampa: Visar att skrivaren är klar för utskrift.

Åtgärdslampa: Visar att inmatningsfacket är tomt,
tonerluckan är öppen, tonerkassetten saknas eller att något
annat fel har uppstått.

Obs!

I

Skrivarlampornas mönster

finns mer information om ljusmönstren.

Redo

lampa (grön)

Åtgärda

lampa (gul)

Starta

knapp och

lampa (grön)

background image

16 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW