HP LaserJet 1200 Printer series - Detta är skrivarens delar

background image

Detta är skrivarens delar

1. Skrivarens kontrollpanel
2. Pappersstöd (utmatningsfack)
3. Tonerlucka
4. Prioritetsinmatningsfack
5. Sidopappersledare för huvudinmatningsfacket
6. Pappersstöd för huvudinmatningsfacket
7. Huvudinmatningsfack
8. Sidopappersledare för

prioritetsinmatningsfacket

1

7

5

8

6

3

2

4

9. Utlösningsspärrar
10. Kontakt för skanner (tillval)
11. Vänster sidopanel
12. Parallellport
13. USB-port
14. Nätkontakt
15. Stömbrytare (220-240 volt-skrivare)
16. Lucka för rak pappersbana

12

11

14

15

13

10

9

16

background image

SW

Detta är skrivarens delar 15