HP LaserJet 1200 Printer series - 1 Lär känna skrivaren

background image

Lär känna skrivaren

I detta kapitel finns följande information:

Detta är skrivarens funktionalitet

Detta är skrivarens delar

Välja papper och annat material

Placera material i inmatningsfacken

Stänga av strömmen

Spänningsomvandling

Använda skrivaregenskaper (drivrutiner) och direkthjälp

Skriva ut en konfigurationssida

Obs!

Instruktioner för installationen finns i HP LaserJet
Installationshandledning
som levererades med din skrivare.

background image

12 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW