HP LaserJet 1200 Printer series Hjälp

background image

Hp

LaserJet 1200

Series Produkter

Användarhandbok

background image
background image

HP LaserJet 1200 Series
Skrivare och
Print•Copy•Scan-produkter

Användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Med ensamrätt. Kopiering,
anpassning eller översättning
utan skriftligt tillstånd förbjuds,
förutom i utsträckning som tillåts
av copyright-lagarna.

Användaren av den
Hewlett-Packard-skrivare som
hör till den här
användarhandboken har rätt att:
a) papperskopiera
användarhandboken för
PERSONLIGT, INTERNT
eller FÖRETAGSMÄSSIG
användning men inte sälja,
sälja vidare eller på annat sätt
distribuera papperskopior; och
b) placera en elektronisk kopia
av den här användarhandboken
på en nätverksserver under
förutsättning att åtkomsten till
den elektroniska kopian är
begränsad till PERSONLIGA
och INTERNA användare av
den
Hewlett-Packard-skrivaren hör
till den här användarhandboken.

Publikationsnummer:
C7045-Online
Första utgåvan: April 2001.

Garanti

Den här informationen kan
ändras utan föregående
meddelande.

Hewlett-Packard lämnar
inga garantier avseende
denna information.
HEWLETT-PACKARD
AVVISAR I SYNNERHET
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard skall ej hållas
ansvarigt för några direkta,
indirekta, tillfälliga skador
eller följdskador i anslutning
till tillhandahållandet eller
användningen av detta material.

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

och Adobe Photoshop

®

är

varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated som
kan vara registrerade i
vissa lagområden.

Arial

®

, Monotype

®

och

Times New Roman

®

är i USA

registrerade varumärken som
tillhör Monotype Corporation.

CompuServe

är ett i USA

registrerat varumärke som
tillhör CompuServe, Inc.

Helvetica

, Palatino

, Times

och Times Roman

är

varumärken som tillhör
Linotype AG och/eller
dotterbolag i USA och
andra länder.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

och MS-DOS

®

är i USA

registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation.

LaserWriter

®

är ett registrerat

varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc.

TrueType

är ett i USA

registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

är ett i USA

registrerat servicemärke
som tillhör U.S. EPA.

Netscape är ett i USA registrerat
varumärke som tillhör Netscape
Communications Corporation.

Unix

®

är ett registrerat

varumärke som tillhör
The Open Group.

background image

SW