HP LaserJet 1200 Printer series - Obsah

background image

Obsah 3

Obsah

1 Poznávame tlačiareň

Vlastnosti a výhody tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tlač vo vynikajúcej kvalite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Šetrenie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Šetrenie peňazí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tvorba profesionálnych dokumentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozširovanie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Súčasti tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ovládací panel tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vstupné zásobníky tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vodiace lišty médií tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výstupné dráhy tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tonerový kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Výber papiera a iných médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vkladanie médií do vstupných zásobníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hlavný vstupný zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioritný vstupný zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Špecifické typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vypínanie elektrickej energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Konverzie napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prístup k vlastnostiami tlačiarne (ovládač) a pomoc . . . . . . . . . . . 23

Vlastnosti tlačiarne (ovládač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Softvér pre počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pomocník tlačiarne on-line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tlač konfiguračnej strany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Poznávame kopírku/skener

Vlastnosti a výhody kopírky/skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skenovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopírovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Súčasti kopírky/skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ovládací panel kopírky/skeneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vstupný zásobník na médiá, vodiace lišty a výstupný

zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kryt kopírky/skenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Podporované formáty a typy médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Preventívne opatrenia pri kopírovaní a skenovaní. . . . . . . . . . . . . 33
Vkladanie originálov do kopírky/skeneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

4 Obsah

SL

Poznávame softvér. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Riadiaci program HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 35

Vypnutie riadiaceho programu HP LaserJet Director . . . . . . . 36
Aplikácia na správu dokumentov HP LaserJet Document

Manager
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 36

Nastavenia funkcie Quick Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Aplikácia HP LaserJet Copier (Copy Plus) . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Director Toolbox

(Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0) . . . . . . . . . . . 38

Aplikácia HP LaserJet Device Configuration (Konfigurácia

zariadenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Aplikácia HP LaserJet Photo Center (Foto centrum)

(Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0) . . . . . . . . . . . 40

Prístup k Pomocníkovi on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Poznávame tlačový server

Vlastnosti a výhody tlačového servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Používanie sieťových protokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Súčasti tlačového servera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Inštalácia tlačového servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Inštalácia a konfigurácia sieťového softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Inštalácia softvéru v sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Inštalácia tlačiarne a serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Používanie vloženého web servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Predpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kompatibilné web prehľadávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Spustenie vloženého web servera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Používanie softvéru HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Doplnkové nástroje na konfiguráciu a správu . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Používanie BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Výhody používania BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Konfigurácia servera BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Záznamy v súbore Bootptab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Používanie DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Systémy UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Systémy Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows NT 4.0 server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows 2000 server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zapnutie alebo vypnutie DHCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Presun do inej siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

background image

SL

5

4 Médiá

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií . . . . . . . . . . . 62
Tlač na priehľadné fólie a štítky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tlač na obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tlač na hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre. . . . . . . . . 66
Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet . . . . . . . 67

5 Tlačové úlohy

Tlač s manuálnym podávaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tlač na obe strany papiera (manuálny duplexing) . . . . . . . . . . . . . 71
Tlač vodoznakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Prístup k funkcii vodoznak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Tlač viac strán na jeden list papiera (N-up printing). . . . . . . . . . . . 75

Prístup k funkcii viac strán na list (Windows) . . . . . . . . . . . . . 75
Prístup k funkcii viac strán na list (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . 75

Tlač brožúr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zrušenie tlačovej úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nastavenia kvality tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Používanie režimu EconoMode (úspora toneru) . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Skenovanie

Začíname skenovať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Práca so skenovanými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Skenovanie do elektronickej pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Používanie funkcie skenovania do elektronickej pošty

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . . 84

Používanie funkcie skenovania do elektronickej pošty

(Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Úprava skenovaného textu (optické rozpoznávanie znakov) . . . . . 86

Používanie funkcie OCR

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 86

Ukladanie skenovaných textov a obrázkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Používanie funkcie Store (Uložiť)

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 88

Získanie obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Upravovanie kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Prístup k funkcii kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Zlepšenie skenovaných obrázkov v aplikácii HP Document

Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Prístup k funkciám na zlepšenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Pridávanie poznámok k skenovaným obrázkom . . . . . . . . . . . . . . 92

Prístup k funkciám na pridávanie poznámok . . . . . . . . . . . . . 92

Zrušenie skenovacích úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

background image

6 Obsah

SL

7 Kopírovanie

Kopírovacie funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Používanie funkcie Quick Copy (Rýchla kópia). . . . . . . . . . . . . . . 94

Nastavenia funkcie Quick Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Používanie aplikácie HP LaserJet Copier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Prístup k aplikácii HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Prístup k aplikácii HP LaserJet Copy Plus (Kopírovať plus) . . . 97

Upravovanie kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Prístup k funkcii kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Zrušenie kopírovacích úloh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8 Správa tonerovej kazety

Používanie tonerových kaziet HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Postoj HP voči tonerovým kazetám od iných výrobcov . . . . . 100

Skladovanie tonerových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Odhadovaná životnosť tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . 100

Recyklovanie tonerových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Úspora toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Prerozdelenie toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Výmena tonerovej kazety.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

Hľadanie riešenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Strany sa nevytlačili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Strany sa vytlačili, ale vyskytol sa problém. . . . . . . . . . . . . . 106
Stavy kontroliek tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Chybové hlásenia na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bežné problémy s počítačmi Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . 111
Výber alternatívneho súboru PostScript Printer

Description (popis postskriptovej tlačiarne, PPD) . . . . . 115

Odstraňovanie problémov s chybami postskriptu (PS) . . . . . . . . 116

Problémy pri manipulácii s papierom . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Vytlačená strana je iná ako to, čo bolo na obrazovke . . . . . . 120

Zlepšenie kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Čistenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Čistenie dráhy médií v tlačiarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . 129
Výmena podávacieho valčeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Čistenie podávacieho valčeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Výmena separačnej vložky pre tlačiareň . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

background image

SL

7

10 Odstraňovanie problémov s kopírkou/skenerom

Hľadanie riešenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Problémy so skenovaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Problémy s kopírovaním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Skener nič neurobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Na obrazovke sa neobjavila ukážka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Skenovaný obrázok má nízku kvalitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Časť obrazu sa nenaskenovala alebo text chýba . . . . . . . . . 144
Text nie je možné upravovať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Skenovanie trvá príliš dlho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Objavujú sa chybové hlásenia na obrazovke . . . . . . . . . . . . 147
Z tlačiarne nevychádza kópia dokumentu alebo skener

neskenuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Kópie sú prázdne, obrázky chýbajú alebo sa strácajú . . . . . 149

Zlepšenie kvality kópie/skenovaného obrazu . . . . . . . . . . . . . . 150

Prevencia problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Identifikácia a náprava chýb kopírovania/skenovania . . . . . . 151
Problémy pri manipulácii s papierom . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Čistenie kopírky/skenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Odstraňovanie médií uviaznutých v kopírke/skeneri . . . . . . . . . . 156
Výmena separačnej vložky pre kopírku/skener . . . . . . . . . . . . . 158
Demontáž kopírky/skenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Zatvorenie ľavého bočného panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

11 Odstraňovanie problémov s tlačovým serverom

Hľadanie riešenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Konfiguračná strana HP JetDirect 175X . . . . . . . . . . . . . . . 165

Stavy kontroliek tlačového servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Používanie konfiguračnej strany tlačového servera. . . . . . . . . . . 167

Tlač konfiguračnej strany tlačového servera . . . . . . . . . . . . 167

Konfiguračná strana tlačového servera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Chybové hlásenia stavového poľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sekcie strany a hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Všeobecné informácie o HP JetDirect . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Informácie o porte USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sieťová štatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Informácie o protokole TCP/IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Informácia o protokole IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Informácie o protokole AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Chybové hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kontrola hardvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Tlačiareň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Tlačový server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Skontrolujte tlač keď je tlačiareň priamo pripojená k

počítaču. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Preskúšajte skenovanie cez sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

background image

8 Obsah

SL

12 Servis a podpora

Dostupnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Hardvérový servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Rozšírená záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Pokyny pre zabalenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Servisný formulár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Podpora spoločnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Zákaznícka podpora a pomoc pri oprave výrobku

(USA a Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Európske zákaznícke centrum podpory . . . . . . . . . . . . . . . 192
Telefónne čísla národných stredísk podpory . . . . . . . . . . . . 193
Služby on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Získanie obslužných programov a elektronických informácií. 196
Priame objednávanie doplnkov a príslušenstva

Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Kompaktný disk Hewlett-Packard Support Assistant . . . . . . 197
Servisné informácie Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Hewlett-Packard SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Predajné a servisné strediská vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Príloha A Špecifikácie tlačiarne

Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Súlad s predpismi FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Program environmentálneho správcovstva výrobkov. . . . . . . . . . 210

Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Material safety data sheets (Informačné listy o bezpečnosti

materiálu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Nadštandardné správcovstvo výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Environmentálna vhodnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Vyhlásenia o predpisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Kanadské predpisy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Vyhlásenie EMI v kórejčine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Príloha B Špecifikácie tlačiarne a kopírky/skenera

Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Súlad s predpismi FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Program environmentálneho správcovstva výrobkov. . . . . . . . . . 224

Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

background image

SL

9

Vyhlásenia o predpisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kanadské predpisy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Vyhlásenie EMI v kórejčine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Príloha C Špecifikácie tlačového servera

Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Súlad s predpismi FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Európske spoločenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Vyhlásenia o predpisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Predpisy Canada DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Japonské predpisy VCCI trieda 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Vyhlásenie EMI v kórejčine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Taiwanské predpisy Trieda A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Čínske bezpečnostné vyhlásenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Príloha D Špecifikácie médií

Špecifikácie tlačových médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Podporované formáty médií (tlačiareň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Pokyny pre používanie médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Priehľadné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Stoh kariet a ťažké tlačové médiá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Príloha E Pamäť (DIMM)

Inštalácia pamäťového modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Testovanie inštalácie modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Vybratie modulu DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Príloha F Záruka a licenčné práva

Softvérová licenčná zmluva Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . 254
Prehlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard. 256
Obmedzená záruka na životnosť tonerovej kazety . . . . . . . . . . . 258

Príloha G Príslušenstvo a informácie o objednávaní

background image

10 Obsah

SL

Príloha H Rozlíšenie skenera a farba

Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Pokyny pre nastavenie rozlíšenia a farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Rozlíšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Farba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Index

background image

SL

11

1