HP LaserJet 1200 Printer series - G Prísluðenstvo a informácie o objednávaní

background image

Príslušenstvo a
informácie o
objednávaní

Pomocou príslušenstva a doplnkov môžete zvýšiť schopnosti tlačiarne.
Používaním príslušenstva špeciálne vyrobeného pre tlačiarne
HP LaserJet 1200 a HP LaserJet 1200 Print•Copy•Scan zaistíte ich
optimálny výkon.

Informácie o objednávaní

Položka

Popis a použitie

Objednávkové
číslo

Pamäť tlačiarne

Dvojradový pamäťový
modul (DIMM)

Zvyšuje schopnosť tlačiarne spracovať
zložité tlačové úlohy.

Maximálne rozšírenie: 64 MB

Dostupné moduly DIMM:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB

C7842A
C7843A
C7845A
C7846A

background image

262 Príloha G Príslušenstvo a informácie o objednávaní

SL

Káble a
príslušenstvo
rozhrania

Paralelné káble

Spôsob prepojenia tlačiarne a
počítača.

2 metrový kábel IEEE-1284

3 metrový kábel IEEE-1284

C2950A
C2951A

kábel USB

Spôsob prepojenia tlačiarne a
počítača.
kábel s dĺžkou 2 stopy
2-metrový kábel

8121-0549
8121-0539

Kopírka/skener pre
HP LaserJet 1200

Skener pripojiteľný výlučne k tlačiarni
HP LaserJet 1200.

C7046A
R37-5020CN
(číslo náhradnej
súčiastky)

Tlačový server

HP JetDirect 175X

Pripája tlačiareň HP LaserJet 1200 do
siete

J6035A

Doplnky pre tlač

HP Multipurpose
paper (viacúčelový
papier)

Značkový papier HP pre rôzne použitie
(1 krabica s 10 baleniami, v každej je
500 listov). V USA si objednajte vzorku
na čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papier HP LaserJet

Značkový papier HP Premium pre
použitie v tlačiarňach HP LaserJet
(1 krabica s 10 baleniami, v každej je
500 listov). V USA si objednajte vzorku
na čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

Priehľadná fólia HP
LaserJet

Značková priehľadná fólia HP pre
použitie v monochromatických
tlačiarňach HP LaserJet.

92296T (formát
letter)
92296U (formát
A4)

Tonerové kazety

Tonerové kazety

Náhradné tonerové kazety pre
HP LaserJet 1200.

kazeta na 2.500 strán

kazeta na 3 500 strán

C7115A
C7115X

Informácie o objednávaní (pokračovanie)

Položka

Popis a použitie

Objednávkové
číslo

background image

SL

263

Doplnková
dokumentácia

Guidelines for Paper
and Other Print Media

Príručka o používaní papiera a iných
tlačových médií v tlačiarňach
HP LaserJet.

5963-7863

Náhradné
súčiastky

Podávací valček na
papier

Používa sa na podávanie papiera zo
vstupného zásobníka a jeho posúvanie
cez tlačiareň.

RF0-1008CN

Hlavný vstupný
zásobník

Používa sa na zásobovanie tlačiarne
papierom.

RG0-1013CN

Prioritný vstupný
zásobník

Používa sa na podávanie špeciálnych
médií alebo na tlač prvej strany.

RG0-1014CN

Vstupný zásobník
skenera

Používa sa na podávanie dokumentov
do skenera.

RG0-1069CN

Výstupný zásobník
skenera

Používa sa na zber dokumentov, ktoré
prešli skenerom.

RG0-1070CN

Ľavý bočný panel

Umožňuje prístup na dosku I/O.

RA0-1179CN

Prístupový panel pre
kopírku/skener

Umožňuje prístup na dosku I/O na
pripojenie kopírky/skenera k tlačiarni.

RA0-1183CN

Separačná vložka pre
tlačiareň

Používa sa na zabránenie súčasného
podania viacerých listov do tlačiarne.

RF0-1007CN

Separačná vložka pre
kopírku/skener

Používa sa na zabránenie súčasného
podania viacerých listov do skenera.

RY7-5055-000CN

Informácie o objednávaní (pokračovanie)

Položka

Popis a použitie

Objednávkové
číslo

background image

264 Príloha G Príslušenstvo a informácie o objednávaní

SL

Tabuľka pre modul elektrického napájania

Poznámka

Ak pre jednu krajinu alebo región existujú dve súčiastky, môžete použiť hociktorú súčiastku bez ohľadu
na výstupné hodnoty.

Krajina

Čísla súčiastok

Vstupné hodnoty

Výstupné hodnoty

Austrália, Nový Zéland a
Argentína

0950-3172
0950-3358

240 V AC 50 Hz
240 V AC 50 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

Čína

0950-2806
0950-3347

220 V AC 50 Hz
220 V AC 50 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

Kontinentálna Európa

0950-3170
0950-3349

230 V AC 50 Hz
230 V AC 50 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

Japonsko

0950-3173
0950-3352

100 V AC 50 Hz
100 V AC 50 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

Južná Kórea

9100-5168
0950-3351

220-240 V AC 50 Hz
220 V AC 50 Hz

13 V DC @ 625 mA
13 V DC @ 800 mA

Juhoafrická republika a
India

9100-5171
0950-3354

220-250 V AC 50 Hz
220-250 V AC 50 Hz

13 V DC @ 625 mA
13 V DC @ 800 mA

Spojené kráľovstvo,
Singapúr, Írsko a Hong
Kong

0950-3171
0950-3350

220-240 V AC 50 Hz
220-240 V AC 50 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

USA, Kanada, Latinská
Amerika a Taiwan

0950-3169
0950-3348

110-127 V AC 60 Hz
110-127 V AC 60 Hz

13 V DC @ 300 mA
13 V DC @ 800 mA

background image

SL

265

H