HP LaserJet 1200 Printer series - E Pamä  (DIMM)

background image

Pamäť (DIMM)

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Inštalácia pamäťového modulu DIMM

Testovanie inštalácie modulu DIMM

Vybratie modulu DIMM

background image

248 Príloha E Pamäť (DIMM)

SL