HP LaserJet 1200 Printer series - ³pecifikácie tlaèovÆch médií

background image

Špecifikácie tlačových médií

Tlačiarne HP LaserJet ponúkajú vynikajúcu kvalitu tlače. V tejto
tlačiarni je možné použiť širokú škálu tlačových médií ako sú napríklad
jednotlivé listy papiera (vrátane recyklovaného papiera), obálky,
samolepiace štítky, priehľadné fólie ako aj papier používateľského
formátu. Vlastnosti médií ako hmotnosť, zrnitosť a vlhkosť sú dôležité
faktory ovplyvňujúce výkon tlačiarne a kvalitu výstupu.

V tlačiarni sa môžu používať rôzne druhy papiera a iných tlačových
médií v súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke.
Médiá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v tejto príručke,
môžu spôsobiť nasledujúce problémy:

Nízka kvalita tlače

Častejšie uviaznutie papiera

Predčasné opotrebovanie tlačiarne vyžadujúce opravu

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a
tlačových médií od HP. Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča
používanie iných značiek. Keďže nie sú výrobkami HP, HP nemôže
ovplyvniť a ani kontrolovať ich kvalitu.

Môže sa stať, že médium spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto
príručke a napriek tomu výsledky tlače stále nie sú uspokojivé. Môže
to byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, extrémnou teplotou
alebo vlhkosťou, alebo inými faktormi, ktoré Hewlett-Packard nemôže
nijako ovplyvniť.

Pred zakúpením väčšieho množstva médií sa uistite, že spĺňa
požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke a v príručke
Guidelines for Paper and Other Print Media. (Informácie o
možnostiach objednania nájdete v časti

Príslušenstvo a informácie o

objednávaní

.) Pred zakúpením väčšieho množstva médií tieto vždy

najprv vyskúšajte.

VÝSTRAHA

Používanie papiera, ktorý nevyhovuje špecifikáciám HP, môže spôsobiť
problémy a nevyhnutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka
spoločnosti Hewlett-Packard ani servisné zmluvy nevzťahujú.

background image

SL

Podporované formáty médií (tlačiareň) 241