HP LaserJet 1200 Printer series - C ³pecifikácie tlaèového servera

background image

Špecifikácie
tlačového servera

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Špecifikácie

Súlad s predpismi FCC

Európske spoločenstvo

Vyhlásenia o predpisoch

background image

230 Príloha C Špecifikácie tlačového servera

SL