HP LaserJet 1200 Printer series - B ³pecifikácie tlaèiarne a kopírky/skenera

background image

Špecifikácie tlačiarne
a kopírky/skenera

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Špecifikácie

Súlad s predpismi FCC

Program environmentálneho správcovstva výrobkov

Vyhlásenia o predpisoch

background image

220 Príloha B Špecifikácie tlačiarne a kopírky/skenera

SL