HP LaserJet 1200 Printer series - Vyhlásenie o spôsobilosti vÆrobku

background image

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

podľa ISO/IEC Príručky 22 a EN 45014

Meno výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prehlasuje, že výrobok

Názov výrobku:

HP LaserJet 1200 Series

Číslo modelu:

C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

Doplnky výrobku:

VŠETKY

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

Bezpečnosť:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (trieda 1 výrobok Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 trieda B

1

EN 61000-2-3:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Titul 47 CFR, časť 15 trieda B

2

) / ICES-002, Vydanie 2

AS / NZS 3548:1995

Doplnkové informácie:

Výrobok týmto spĺňa požiadavky Smernice EMC 89/336/EEC a Smernice o nízkom napätí 73/23/EEC a na základe
toho nesie označenie CE.

1) Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.

2) Toto zariadenie spĺňa požiadavky v časti 15 Smernice FCC. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi
podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí zvládnuť akékoľvek rušenie, vrátene
rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiadúce poruchy.
3) Ak je výrobok pripojený káblami do lokálnej siete (LAN) s využitím príslušenstva tlačového servera, jeho správanie
spĺňa limity pre triedu A.

Boise, Idaho USA

1. júla 2000

Za účelom získania informácií IBA o predpisoch kontaktujte:

v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

v Európe:

Vaše miestne predajné a servisné stredisko Hewlett-Packard, alebo
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(Fax: +49-7031-14-3143)

v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefón: 208-396-6000)

background image

216 Príloha A Špecifikácie tlačiarne

SL