HP LaserJet 1200 Printer series - A ³pecifikácie tlaèiarne

background image

Špecifikácie tlačiarne

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Špecifikácie

Súlad s predpismi FCC

Program environmentálneho správcovstva výrobkov

Material safety data sheets (Informačné listy o bezpečnosti
materiálu)

Nadštandardné správcovstvo výrobku

Vyhlásenia o predpisoch

background image

206 Príloha A Špecifikácie tlačiarne

SL