HP LaserJet 1200 Printer series - 9 Odstraòovanie problémov s tlaèiaròou

background image

Odstraňovanie
problémov s tlačiarňou

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Hľadanie riešenia

Zlepšenie kvality tlače

Čistenie tlačiarne

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne

Výmena podávacieho valčeka

Čistenie podávacieho valčeka

Výmena separačnej vložky pre tlačiareň

Poznámka

Pozrite si web stránky Hewlett-Packard, kde nájdete aktualizované verzie
softvéru, ovládača tlačiarne, často kladené otázky a ďalšie návody na
riešenie problémov. Adresy web stránok nájdete v časti

Služby on-line

.

background image

106 Kapitola 9 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SL