HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie funkcie skenovania do elektronickej poðty (Mac OS)

background image

Používanie funkcie skenovania do
elektronickej pošty (Mac OS)

1

Otvorte program HP LaserJet Director dvojitým kliknutím na jeho
alias na pracovnej ploche.

2

V programe kliknite na tlačidlo Email (Elektronická pošta).

3

Zvoľte elektronickú poštu ako miesto určenia.

4

Ak sa objaví správa elektronickej pošty s pripojeným skenovaným
obrázkom, kliknite na Send (Poslať).
-Alebo-
Postupujte podľa pokynov v okne sprievodcu.

background image

86 Kapitola 6 Skenovanie

SL