HP LaserJet 1200 Printer series - Prístup k funkciám na pridávanie poznámok

background image

Prístup k funkciám na pridávanie poznámok

V aplikácii HP LaserJet Document Manager zvoľte kartu Tools
(Nástroje)
a kliknite na Annotations (Poznámky).

Poznámka

Ak chcete zmeniť nastavenia pre pridávanie poznámok, kliknite na Tools
(Nástroje)
a kliknite na Annotation Properties (Vlastnosti poznámok).