HP LaserJet 1200 Printer series - 6 Skenovanie

background image

Skenovanie

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Začíname skenovať

Skenovanie do elektronickej pošty

Úprava skenovaného textu (optické rozpoznávanie znakov)

Ukladanie skenovaných textov a obrázkov

Získanie obrázku

Upravovanie kontrastu

Zlepšenie skenovaných obrázkov v aplikácii HP Document
Manager

Pridávanie poznámok k skenovaným obrázkom

Zrušenie skenovacích úloh

Poznámka

Aby ste dostali pri skenovaní dobré výsledky, je dôležité používať správne
rozlíšenie a nastavenie farieb. Viac informácií nájdete v časti

Rozlíšenie

skenera a farba

.

background image

82 Kapitola 6 Skenovanie

SL