HP LaserJet 1200 Printer series - Prístup k funkcii viac strán na list (Windows)

background image

Prístup k funkcii viac strán na list (Windows)

1

Vo vašej softvérovej aplikácii otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny
nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

V karte Finishing (Dokončovanie) v časti Pages Per Sheet
(Počet strán na list)
špecifikujte počet strán, ktoré chcete tlačiť
na list papiera.

3

Máte tiež možnosť nastaviť okraje strán prostredníctvom
zaškrtávacieho políčka a špecifikovať poradie strán tlačených na
list prostredníctvom roletovej ponuky.