HP LaserJet 1200 Printer series - 5 Tlaèové úlohy

background image

Tlačové úlohy

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Tlač s manuálnym podávaním

Tlač na obe strany papiera (manuálny duplexing)

Tlač vodoznakov

Tlač viac strán na jeden list papiera (N-up printing)

Tlač brožúr

Zrušenie tlačovej úlohy

Nastavenia kvality tlače

Používanie režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

70 Kapitola 5 Tlačové úlohy

SL