HP LaserJet 1200 Printer series - Tlaè na prieh½adné fólie a ðtítky

background image

Tlač na priehľadné fólie a štítky

Používajte iba priehľadné fólie a štítky odporúčané pre laserové
tlačiarne, ako napr. HP transparency film a HP LaserJet labels. Viac
informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

VÝSTRAHA

Prezrite si médiá a uistite sa, že nie sú pokrčené alebo zvlnené, že nemajú
odtrhnuté okraje alebo chýbajúce štítky.

Ako tlačiť na priehľadné fólie alebo štítky

1

Otvorte výstupné dvere na priamy prechod médií.

2

Vložte jednu stranu do prioritného vstupného zásobníka, alebo
vložte viac strán do hlavného vstupného zásobníka. Uistite sa, že
horný okraj médií smeruje dopredu a tlačová (drsná) strana
smeruje hore.

3

Upravte vodiace lišty média.

4

Vyhľadajte optimalizačné funkcie v ovládači tlačiarne, v karte
Paper (Papier), alebo v aplikácii HP LasetJet Device
Configuration. Potom vyberte Optimize for: (Optimalizovať
pre:)
a v rozbaľovacom políčku vyberte Transparency (Priehľadná
fólia) alebo Labels (Štítky).

5

Vytlačte dokument. Vyberajte médiá zo zadných výstupných dverí
počas tlače, aby ste zabránili ich zlepeniu a ukladajte vytlačené
strany na plochý povrch.

background image

64 Kapitola 4 Médiá

SL