HP LaserJet 1200 Printer series - Optimalizácia kvality tlaèe pre jednotlivé typy médií

background image

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Nastavenia pre rôzne typy médií regulujú teplotu natavovacej jednotky
v tlačiarni. Nastavenia môžete meniť podľa médií, ktoré práve
používate, a tak optimalizovať kvalitu tlače. Pre nasledujúce typy médií
je možné optimalizovať tlač:

Obyčajný papier

Papier typu bond

Stoh kariet

Obálky

Ťažký papier

Štítky

Drsný papier

Tenký papier

Priehľadné fólie

Optimalizačné funkcie nájdete v ovládači tlačiarne, v karte Paper
(Papier)
, alebo v aplikácii HP LaserJet Device Configuration.

Rýchlosť tlače sa automaticky spomaľuje pri tlači na médiá
špeciálneho formátu.

background image

SL

Tlač na priehľadné fólie a štítky 63