HP LaserJet 1200 Printer series - Vlastnosti a vÆhody tlaèového servera

background image

Vlastnosti a výhody tlačového servera

Ak ste spolu s tlačiarňou HP LaserJet 1200 zakúpili zariadenie
HP JetDirect 175X, môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

Zvýšiť produktivitu vašej pracovnej skupiny umiestnením tlačiarne
na výhodné miesto v sieti pri súčasnom zvýšení výkonu sieťovej
tlačiarne.

Pripojiť tlačiareň priamo do siete.

Zdieľať v sieti s ostatnými funkcie skenovania a tlače.

Poznámka

Na tlačový server môžete pripojiť iba jednu tlačiareň. Nepoužívajte
rozbočovač USB na pripojenie viac ako jednej tlačiarne.