HP LaserJet 1200 Printer series - Zapnutie alebo vypnutie DHCP

background image

Zapnutie alebo vypnutie DHCP

Ak nechcete mať váš tlačový server HP JetDirect konfigurovaný cez
DHCP, musíte konfiguráciu DHCP vypnúť. Na zapnutie alebo vypnutie
DHCP môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

Ak použijete ovládací panel tlačiarne na vypnutie BOOTP na
tlačovom serveri HP JetDirect, DHCP bude vypnuté.

Zapnúť alebo vypnúť fungovanie DHCP na tlačovom serveri HP
JetDirect môžete pomocou služby Telnet. Ak použijete na vypnutie
konfigurácie DHCP Telnet, tlačový server automaticky vynuluje
všetky názvy a adresy IP spojené so serverom DHCP a
reinicializuje protokol TCP/IP. Od tej chvíle tlačový server nie je
nakonfigurovaný a začína posielať požiadavky BOOTP a RARP,
aby získal nové (iné ako DHCP) konfiguračné údaje.

Parametre TCP/IP môžete modifikovať použitím softvéru HP Web
JetAdmin.

Ak pri použití služby Telnet na vypnutie DHCP nastavíte adresu IP
manuálne, tlačový server tiež vynuluje svoje adresy IP, ktoré predtým
obdržal od DHCP, ale nebude posielať konfiguračné požiadavky
BOOTP a RARP. Namiesto toho tlačový server použije konfiguračné
informácie, ktoré mu poskytnete. Preto, keď poskytnete tlačovému
serveru adresu IP, mali by ste tiež manuálne nastaviť aj ostatné
konfiguračné parametre, ako masku podsiete, predvolenú bránu a čas
prestoja.

Poznámka

Ak zmeníte konfiguračný stav DHCP z vypnutého na zapnutý, tlačový server
predpokladá, že by mal získať konfiguračné údaje zo serveru DHCP. To
znamená, že po ukončení relácie Telnet sa protokol TCP/IP tlačového
servera reinicializuje a všetky aktuálne konfiguračné informácie sa vymažú.
Tlačový server sa potom pokúša získať nové konfiguračné informácie
posielaním požiadaviek DHCP do siete na server DHCP.

background image

60 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL