HP LaserJet 1200 Printer series - Systémy Windows

background image

Systémy Windows

Tlačové servery HP JetDirect podporujú konfiguráciu IP zo serverov
DHCP Windows NT alebo 2000. V tejto sekcii nájdete popis ako
nastaviť spoločnú oblasť (rozsah) adries IP, ktoré Windows server
môže priradiť alebo prenajať ktorémukoľvek žiadateľovi. Ak je tlačový
server HP JetDirect nakonfigurovaný na používanie BOOTP/DHCP
(predvolené hodnoty z výroby), po zapnutí zadáva na server DHCP
požiadavku na svoju konfiguráciu IP.

Poznámka

Informácie v tejto sekcii sú iba prehľadové. Špecifické informácie alebo
doplnkovú podporu nájdete v dodávke vášho softvéru DHCP.

Poznámka

Aby ste sa vyhli problémom vyplývajúcim z meniacich sa adries IP,
Hewlett-Packard odporúča aby ste priraďovali adresy IP s nekonečnou
dĺžkou prenájmu alebo aby ste všetkým vašim tlačiarňam rezervovali vlastné
adresy IP.