HP LaserJet 1200 Printer series - Systémy UNIX

background image

Systémy UNIX

Viac informácií o nastavení DHCP na systémoch UNIX nájdete v
manuálovej stránke bootpd.

Na systémoch HP-UX môžete nájsť vzorku konfiguračného súboru
DHCP (dhcptab) v adresári

/etc.

Keďže HP-UX v súčasnoti neposkytuje služby DDNS (Dynamic Domain
Name Services) pre implementáciu DHCP, Hewlett-Packard odporúča
nastaviť všetky dĺžky prenájmu tlačového servera na nekonečno. Tým
sa zabezpečí, že adresy IP tlačového servera ostanú statické pokiaľ
budú poskytované služby dynamického prideľovania názvu.

background image

SL

Systémy UNIX 55